Sao

Đặng Thu Thảo nắm chặt tay Trung Tín, cười rạng rỡ lên xe hoa về nhà chồng