Lời thú nhận của vợ

Cô nói đi, lúc trước cô làm gì có lỗi với mẹ tôi mà đêm nào mẹ tôi cũng về bảo tôi giết cô hả. Cô khai mau không tôi...

1 2 3 4 5 54