Hai hiệp sĩ đã hi sinh xứng đáng được phong tặng liệt sĩ

Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục người có công, Bộ LĐTBXH, cho rằng hai hiệp sĩ tử vong khi bắt cướp xứng đáng được tôn vinh và phong...

1 2 3 4 5 439