Các mỹ nam “Produce 101” gặp Hyuna thì như thế này đây!